رفتن به محتوای اصلی

شرکت بهکاوان نوآور آرنا

En

بانک توسعه تعاون

طراحی پیاده سازی پشتیبانی

در میان تمام چالش‌ های مربوط به یک سایت بانکی، در سایت بانک توسعه تعاون، امنیت اهمیت دو چندانی دارد. چرا که ماهیت بانک به گونه ایست که علاوه بر حملات داخلی، هر روز حملات بسیار زیادی از خارج از کشور روی سایت شناسایی می شود. اعضای تیم فنی سایت بانک توسعه تعاون باید دائماً آماده مقابله با این قبیل حملات و خرابکاری ها باشند. حملاتی که هدف آنها در ساده ترین حالت از کار انداختن سرویس دهی و در حالت های پیچیده تر خرابکاری در محتوای سایت، دزدی و یا جاسوسی است. برای پی بردن به پیچیدگی چالش های فنی این سایت، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که سایت باید علاوه بر مقابله دائمی با این حملات، بتواند به مخاطبان پرشمار خود بدون وقفه سرویس ارائه نماید.

مشاهده